PSALMODIKONISTERNA

I HALLARYD

Verksamheten startade med en bygg- och spelkurs i Göteryd i mars 2007 med den inspirerande kursledaren Rodney Sjöberg från Trollhättan, dåvarande ordförande i

Nordiska Psalmodikonförbundet och en av Sveriges främsta psalmodikonbyggare.

Vi började bygga i slöjdsalen i Ryfors en fredag kl 17, byggde klart och övade på lördagen och spelade i Högmässan i Göteryd på söndagen kl 11.

Första gången lät det, ärligt talat, inte särskilt bra. De nybyggda instrumenten stämde om sig och det blev många falska toner. Men nu tycker vi att det har blivit mycket bättre, och vi har också fått en hel del spelningar på annat håll.


Vi har också kontakt med ett gäng i Virestad, där ett 15-tal intresserade byggde egna psalmodikon 2008.

 


Sommaren 2010 var det dags för nästa steg, då uruppfördes söndagen den 20 juni

en Psalmodikonmässa, sammanställd och delvis nykomponerad av Vidar Lundbeck,

där samtliga psalmer och all mässmusik spelades på psalmodikon.

2011 sammanställde vi programmet "Sjung med oss de älskade psalmerna" där vi också berättar lite om instrumentets historia. Programmet passar både för Musikgudstjänst, församlingsaftnar och dagledigträffar.

I juli 2013 arrangerade vi, tillsammans med Svenska kyrkan och Hallaryds hembygdsförening, en spelmansstämma. På söndagen sattes ett inofficiellt världsrekord i Hallaryds kyrka, i samband med en spelmansstämma. 31 st psalmodikon spelade samtidigt ”Den blomstertid nu kommer.”

Vi planerar ett Psalmodikonvärldsrekordsförbättringsförsök lördagen den 11 juli 2015, och mycket talar för att det blir ett årligt återkommande evenemang.