VÅRA PROGRAM

Vi kommer gärna och spelar vid samlingar, musikaftnar och Gudstjänster.

Vi lägger tillsammans med Er upp ett program som passar för just det tillfället.

Vi har gjort flera olika typer av framträdanden:

Dagledigträffar, där vi spelar och sjunger tillsammans med deltagarna gamla älskade psalmer, och berättar om våra instrument och historien bakom dem.

Musikaftnar i kyrkan, med ungefär samma upplägg.

Fullständig Högmässa, där all musik spelas på psalmodikon. Mässan är till största delen nyskriven i gammal stil, men några kortare partier är hämtade från 1942 års mässbok.

Psalmerna plockar vi från psalmboken i samråd med tjänstgörande präst. 

Utöver detta har vi även medverkat vid vanliga Gudstjänster och Musikgudstjänster

Repertoaren är huvudsakligen hämtad från psalmboken, men även några andra sånger och

instrumentala stycken ingår.

 Några exempel på våra program:

SJUNG MED OSS

DE ÄLSKADE PSALMERNA.

 Tjärby kyrka

18 september 2011

PROGRAM

Etyd nr 1

SvPs 10, Lov, ära och pris

SvPs 42, Se Jesus är ett tröstrikt namn

SvPs 45, Jesus för världen

SvPs 231, Oändlig nåd

Etyd nr 2

SvPs 248, Tryggare kan ingen vara

SvPs 249, Blott en dag

SvPs 254, Löftena kunna ej svika

ANDAKT

SvPs 851, Kärlekens tid

SvPs 297, Härlig är jorden